ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ – Μόνιμο Επιστημονικό Προσωπικό

Πανίκος Νικολαίδης
Ο Πανίκος Νικολαίδης έχει πολυετή πείρα σε περιβαλλοντικά θέματα στην Κύπρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κατέχει την άδεια Επαγγελματία Μηχανικού (Licensed Professional Engineer) στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Είναι Πολιτικός Μηχανικός (B.Eng. in Civil Engineering) με ειδίκευση Μηχανικού Περιβάλλοντος (M.Eng. in Environmental Engineering). Είναι διαπιστευμένος Σύμβουλος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και διατελεί μέλος αρκετών επαγγελματικών οργανώσεων (USA Water Pollution Control Federation, American Society of Civil Engineers, Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, Σύνδεσμο Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου). Επιπρόσθετα από τις εμπειρίες του ως Διευθυντής της Εταιρείας Νικολαίδης και Συνεργάτες, έχει εργαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για πέντε χρόνια και διετέλεσε συνεργάτης σε διάφορες άλλες κυπριακές εταιρείες στα θέματα που άπτονται της ειδικότητας του. Έχει συντονίσει και λάβει μέρος στην εκπόνηση πολυάριθμων μελετών, σχεδιασμό, επίβλεψη κατασκευαστικών έργων και γενικά εφαρμογές συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος.

Ρένα Ξάνθου
Η Ρένα Ξάνθου έχει πολυετή πείρα σε περιβαλλοντικά θέματα στην Κύπρο. Είναι Πολιτικός Μηχανικός (B.Eng. in Civil Engineering) με ειδίκευση Μηχανικού Περιβάλλοντος (M.Eng. in Environmental Engineering). Έχει συντονίσει και λάβει μέρος στην εκπόνηση πολυάριθμων μελετών (ΜΕΕΠ, ΣΕΠΕ, ΠΕΕΠ, IPPC κ.α), σχεδιασμό, επίβλεψη κατασκευαστικών έργων και γενικά σε εφαρμογές συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος. Από το 1998 έως και το 2015 εργοδοτήθηκε  ως μόνιμο στέλεχος της εταιρείας Π. Νικολαϊδης & Συνεργάτες και από τη θέση που κατείχε είχε επιβλέψει την εκπόνηση πολυάριθμων Μελετών και συμμετείχε σε ερευνητικά έργα σχετικά με την ειδικότητα της.  Από το 2016 είναι ελεύθερος επαγγελματίας και μεταξύ άλλων συνεργάζεται ως μόνιμος εξωτερικός συνεργάτης με την Εταιρεία Π. Νικολαίδης και Συνεργάτες Λτδ συμμετέχοντας στην εκπόνηση και επίβλεψη διαφόρων μελετών και έργων του τομέα της.

Πάρης Μάρκου
Ο Πάρης Μάρκου είναι βιολόγος/οικολόγος με πτυχίο ΒSc  του Kingston University του Ηνωμένου Βασιλείου. Προσφέρει υπηρεσίες σε θέματα βιολογίας/οικολογίας και υποστηρίζει όλες τις μελέτες που εκπονούνται από την Εταιρεία Νικολαίδης και Συνεργάτες στα συγκεκριμένα θέματα.

Αντρέας Σουροπέτσης  
Ο Αντρέας Σουροπέτσης είναι πτυχιούχος Δασολόγος. Στην Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες εργοδοτήθηκε το 2008. Προσφέρει υπηρεσίες σε Μελέτες Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Κατέχει εμπειρία σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.


Κωνσταντίνος Αντωνίου
Ο Κωνσταντίνος Αντωνίοιυ κατέχει πτυχίο στην Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Οικολογία.  Ειδικεύεται στην ετοιμασία μελετών εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και άλλων μελετών σχετικών με τη διαχείριση και περιβαλλοντική προστασία.  Στην Εταιρεία Νικολαίδης & Συνεργάτες εργοδοτήθηκε το 2014.

Χαρούλα Χριστοδουλίδου
Είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των προσφορών και διαχειρίζεται όλα τα θέματα εύρυθμης λειτουργίας  του γραφείου. Στην Εταιρεία Νικολαίδης και Συνεργάτες άρχισε να εργάζεται το 2014.

 Λοιπό προσωπικό

Η Εταιρεία εργοδοτεί με ετήσια συμβόλαια (σε πλήρες ωράριο εργασίας) ένα αριθμό επιστημόνων και μηχανικών. Επιπλέον, συνεργάζεται με πλήθος εξωτερικών συνεργατών από Κύπρο και εξωτερικό (Μηχανικοί, Οικονομολόγοι, Τοπογράφοι, Πολεοδόμοι, Επιμετρητές Ποσοτήτων, Νομικοί, κ.α.)

Print Email