ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Εταιρεία Νικολαΐδης και Συνεργάτες ιδρύθηκε το 1996, και αποτελεί ανεξάρτητο Οργανισμό με έδρα τη Λευκωσία.

Στελεχώνεται μεταξύ άλλων από Πολιτικούς Μηχανικούς Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Χημικούς Μηχανικούς, Περιβαλλοντολόγους, Βιολόγους, Χημικούς και άλλο επιστημονικό προσωπικό. Όλα τα στελέχη κατέχουν ακαδημαϊκές γνώσεις και άριστες επαγγελματικές εμπειρίες σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων, τα οποία άπτονται με τα θέματα μηχανικής και περιβάλλοντος.

Η Εταιρεία Νικολαίδης και Συνεργάτες, διαθέτει εκτός από το μόνιμο επιστημονικό προσωπικό, έμπειρους Συνεργάτες τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών που προκύπτουν κατά την εκπόνηση των μελετών.

Print Email